Thấu kính hình cầu

  • Thấu kính thủy tinh Plano-Lồi Bk7 có lớp phủ

    Thấu kính thủy tinh Plano-Lồi Bk7 có lớp phủ

    DG Optics cung cấp nhiều kích cỡ khác nhau của thấu kính phẳng-lồi và các thấu kính này có sẵn với nhiều tùy chọn lớp phủ hoặc chất nền.Các lớp phủ chống phản chiếu trải dài từ Tia cực tím (UV) đến Hồng ngoại (IR), bao gồm UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II,.Các lớp phủ bổ sung được thiết kế đặc biệt cho các bước sóng laser, chẳng hạn như 355nm, 532nm hoặc 1064nm cũng được cung cấp.Các chất nền Germanium (Ge), Silicon (Si) hoặc Zinc Selenide (ZnSe) là lý tưởng cho các ứng dụng Hồng ngoại (IR).