Triển lãm doanh nghiệp

  • Ứng dụng cho mảng thấu kính mắt Fly'S

    Mảng thấu kính mắt ruồi là một dãy thấu kính 2 chiều bao gồm các thấu kính quang học riêng lẻ được lắp ráp hoặc tạo thành một thành phần quang học duy nhất.Nó được sử dụng để biến đổi không gian ánh sáng từ phân bố không đồng đều sang phân bố bức xạ đồng đều ở một d...
    Đọc thêm