Ống kính que

  • Ống kính thanh xi lanh silic và sapphire hợp nhất quang học

    Ống kính thanh xi lanh silic và sapphire hợp nhất quang học

    Thấu kính hình que là một loại thấu kính hình trụ đặc biệt và được đánh bóng cao ở chu vi và mài ở cả hai đầu.Thấu kính hình que hoạt động theo cách tương tự như thấu kính hình trụ tiêu chuẩn và có thể được sử dụng để định hình chùm tia và tập trung ánh sáng chuẩn trực thành một đường thẳng.
  • Ống kính hình trụ Bk7 K9 bằng kính quang học cho thiết bị quang học

    Ống kính hình trụ Bk7 K9 bằng kính quang học cho thiết bị quang học

    Thấu kính hình que là thấu kính hình trụ có dạng hình học của hình trụ và có lớp phủ được đánh bóng, trong khi hai bề mặt đầu phẳng có thể được mài.Nó tương tự như một ống kính quả cầu để lấy nét theo cả hai hướng.Thấu kính hình que có thể được sử dụng, ví dụ, để chuẩn trực một chùm tia phân kỳ theo một chiều (xem Hình 1) hoặc để tập trung ánh sáng vào một đường thẳng.Ngoài ra còn có các ứng dụng hình ảnh.