Ống kính dạng que

  • Kính quang học Bk7 K9 Ống kính hình trụ cho thiết bị quang học

    Kính quang học Bk7 K9 Ống kính hình trụ cho thiết bị quang học

    Thấu kính hình que là thấu kính hình trụ có dạng hình học của một hình trụ và có lớp phủ được đánh bóng, trong khi hai bề mặt cuối phẳng có thể được mài.Nó tương tự như một ống kính bi để lấy nét theo cả hai hướng.Ví dụ, thấu kính hình que có thể được sử dụng để chuẩn trực chùm tia phân kỳ theo một chiều (xem Hình 1) hoặc để hội tụ ánh sáng thành một đường thẳng.Ngoài ra còn có các ứng dụng hình ảnh.
  • Ống kính hình trụ Silica và Sapphire Cylinder Rod được kết hợp quang học

    Ống kính hình trụ Silica và Sapphire Cylinder Rod được kết hợp quang học

    Thấu kính dạng que là một loại thấu kính hình trụ đặc biệt, và được đánh bóng cao về chu vi và được mài ở cả hai đầu.Thấu kính hình que hoạt động theo cách tương tự như thấu kính hình trụ tiêu chuẩn và có thể được sử dụng để định hình chùm tia và tập trung ánh sáng chuẩn trực thành một đường thẳng.